Vernissage & Utställningar


Tilllsammans med andra hantverkare i Forsmarks Bruk, Forsmarks Julmarknad den 12 december 2021

Konstvisning för Östhammars turistförening i min atelje den 7 oktober 2018

Kyrkans hus Öregrund 5 april tom 30 april 2018

Forsmarks Wärdshus 7 november t o m dec 2017

Färila under Färilaveckan 8-12 juli 2017

Karödagarna 1-2 juli 2017

Kungsörs Bibliotek 22 juli-12 augusti 2016 

14-16 november 2014 Waterloo, Bryssel, samlingsutställning  

Ekan, Öregrund V27,28 2014

1 december 2013 - 28 februari 2014: Öregrunds Bibliotek
11 augusti 2013: Utställning, Valödagen, församlingshemmet Valö
4 augusti 2013: Utställning, Spelmansstämman, hembygdsgården Vigelsboäng
7 juni - 29 juni 2013: Vernissage och utställning,  Järnboden Forsmarks Bruk